Ensure

KUALA LUMPUR, 14 Julai 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) dengan kerjasama NGO Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera (ASAS) mengadakan Kempen Sumbangan Susu Ensure Gold untuk disalurkan ke Pusat Jagaan Mahmudah Semenyih, Selangor.

TH

KUALA LUMPUR, 5 Julai 2021 – Lembaga Tabung Haji (TH) baru-baru ini telah memenangi Anugerah Kecemerlangan Teknologi Malaysia 2021 (Malaysian Technology Excellence Award) dalam kategori Perkhidmatan Dalam Talian Perkhidmatan Kewangan buat julung-julung kalinya bagi platform THiJARI yang dianugerahkan oleh Singapore Business Review.

Sumbangan

PERAK, 7 Mei 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini menyumbang sebanyak RM50,000 kepada 125 golongan asnaf fakir dan miskin di bawah Program Ehsan TH di setiap daerah di negeri Perak.

Zakat

IPOH, 7 Mei 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini menyerahkan Zakat TH berjumlah RM7,036,598.40 bagi tahun kewangan berakhir 2020 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) dalam satu majlis bertempat di Istana Kinta, Ipoh, Perak.

typeof=foaf:Image

KUALA LUMPUR, 28 April 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini menyerahkan Zakat TH berjumlah RM9,171,043.56 bagi tahun kewangan berakhir 2020 kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) dalam satu majlis bertempat di Masjid Negara, Kuala Lumpur.

Majlis

SHAH ALAM, 17 April 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) telah membuat pembayaran Zakat TH bagi Negeri Selangor berjumlah RM27,712,316.97 bagi tahun kewangan berakhir 2020.

Majlis

KUALA LUMPUR, 30 Mac 2021 - Lembaga Tabung Haji (TH) pada hari ini telah meraikan tiga pelajar asnaf yang telah berjaya menamatkan pengajian Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) melalui Program Iqra’ TH (MyPAC) dalam jangka masa kurang daripada dua tahun.

Write us

Find us at the office

Zawodniak- Bushar street no. 43, 41415 Nouakchott, Mauritania

Give us a ring

Janeicia Dischner
+77 583 658 542
Mon - Fri, 10:00-15:00

Tell us about you