Piyasa uzmanlarından Yiğit Bulut, FinansOnline okuyucularına seslendiği yazısında dolar konusunda önemli tezler ortaya koydu. Bulut, dolar almanın mantıklı olup olmadığını nedenleriyle birlikte okuyucularına anlattı.

Yiğit Bulut, dolar konusunda yatırımcılara şu şekilde seslendi;

Dünya genelinde Euro değer kazanıyor. İçeride 1,20 üstünde kalabildiğimiz sürece 1,23-1,25 zirve bandını deneme potansiyelimiz var ama kesin olarak şunu söyleyebilirim; 1,23-1,25 aralığı geçilemediği sürece hareket her zaman sönümlü olacaktır.

Bu noktada sizlere dolar kuru ile ilgili bir tezimi de aktarmak istiyorum.

Bu sadece bana ait bir deneyim, siz vadeyi ve değerleri değiştirerek başka sorgulamalar da yapabilirsiniz.

Sizden gelen Dolar alalım mı soruları doğrultusunda 24 aylık bir kurgudan bahsetmek ve sizlere dolar alınca faizden kaybettiğiniz fırsat getirisini de hesaba katarak bir denklem kurmak istiyorum.

Bir soru ile başlayalım; Pazartesi sabahından itibaren 24 ay boyunca düzenli aylık faizde kalarak, ne getiri sağlarsınız? Faizin 24 ay içinde hedef-direnç bölgesi olan 23’lere kadar yükselebileceğini de varsayarak, hesaplayalım; bileşik olarak ortalama yüzde 35-40 arasında bir getiri sağlayabilirsiniz, eğer faiz yükselirse.

Peki Pazartesi sabahı 1.20 altında dolar alırsanız, aynı getiriyi 24 ay içinde ne olursa sağlarsınız? Ortalama olarak söyleyeyim; dolar 1.20 altından yaptığınız bir maliyet sonrası, 1.60-1.77 olan zirve bölgesini test ederse ve siz de tam burada satış yapabilirseniz; faizden elde edeceğiniz aynı kazancı kâr hanenize yazabilirsiniz.

Şimdi bu denklemi sorularla detaylandıralım;

1- Dolar, dünya genelinde bozulan veri seti ve artan iç siyasi riski dikkate alırsak, önümüzdeki 24 ay içinde acaba büyük bir sıçrama veya başka bir tabirle gitti-geldi yapar mı?

2- Faizde bahsedilen yüzde 35-40’lık getiriyi elde etmek için tam 24 ay yani vadenin son gününe kadar beklemek gerekirken, dolarda sıçrama her an olabilir detayı, alım-satım sonrasında yeniden kazanılacak faiz de dikkate alınırsa, dolar alımını faize göre avantajlı konuma getirir mi?

Sonuç: Dolar alalım mı diye soranlara, analiz edecekleri yapıyı daha basit ve öngörülebilir hale getirmek için bu denklemi kurdum. 1.20 altında maliyet yapıp, 24 ay içinde oluşabilecek bir zirve hedefli sıçramada, aldıkları doları satıp, yeniden faize geçmeyi becerebilenler, faizde kalacakları 24 aya göre daha fazla kazanabilirler. Burada iki önemli detay var; kur sıçrar mı ve en önemlisi alım yapanlar tam satma zamanında, daha da gider mi detayına takılmadan satış yapabilirler mi?

Son söz: Dolar almak mantıklı mı sorusunu soruyorsanız, mutlaka sistemi zaman aralığıyla tanımlamanız ve detaylandırmanız gerekli. Yukarıda ben sadece bir örnek verdim. Aynı yapıyı 12 aylık da kurabilirsiniz, sıçrama potansiyeli yüksek olsun diye aralığı geniş tuttum... Eğer sıçrama olacağına inanıyorsanız ve Ben belirlediğim dipte alıp, zirvede pozisyonuma aşık olmadan satabilirim diyorsanız, yukarıdaki senaryoya göre bu bölgelerden alım-satım, 24 ay içinde faize göre daha fazla getirebilir. Tekrar ediyorum; dış denklem ve iç siyasi risk ile sıçrama olacağına inanıyorsanız.

Not: Sıçrama olur mu derseniz, sizlere 2001-2007 arasındaki sıçrama aralıklarına ve salınım sürelerine bakmanızı tavsiye edebilirim.

Write us

Find us at the office

Zawodniak- Bushar street no. 43, 41415 Nouakchott, Mauritania

Give us a ring

Janeicia Dischner
+77 583 658 542
Mon - Fri, 10:00-15:00

Tell us about you